favicon.ico
Regulamin

 • Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 • Książki wypożyczane są bezpłatnie.
 • Jednorazowo można wypożyczyć do 2 książek na okres dwóch tygodni (klasy1-3).
 • Uczniowie klas 4-6 mogąwypożyczyć maksymalnie 3 książki również na okres 2 tygodni.
 • Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki w wyznaczonym terminie, a biblioteka nie ma na nią zamówień, może uzyskać prolongatę pod warunkiem, że poprosi o to przed upływem terminu zwrotu.
 • Wypożyczone książki należy szanować.
 • Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia.
 • Dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego należy zwrócić wszystkie książki do biblioteki (dokładna data jest podawana na tablicy ogłoszeń  i stronie internetowej biblioteki).
 • Książkę zgubioną lub zniszczoną należy odkupić lub dać w zamian inną książkę, uznaną przez bibliotekarza za równowartościową.
 • W bibliotece obowiązuje cisza.
 • Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem biblioteki oraz dniami i godzinami jej otwarcia.

do góry

Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery