favicon.ico
Historia

1965
Otwarcie szkoły i inauguracja biblioteki szkolnej. Bibliotekę tworzyły dwie nauczycielki naszej szkoły. Pierwsze dwa lata pracowały społecznie.Prace rozpoczęły od zbiórki książek. Były to dary od uczniów. Biblioteka szkolna od początku mieściła się na II piętrze.
1966
Pierwsze zakupy książek, pierwsza księga inwentarzowa oraz dokumentacja finansowa.
1969
Księgozbiór liczy 4920 woluminów. Wprowadzono katalogowanie książek - katalog alfabetyczny i rzeczowy. Rozpoczyna się współpraca z aktywem bibliotecznym.
1970
Podział księgozbioru na działy wg klasyfikacji dziesiętnej z zaznaczeniem działów na kartach katalogowych i kartach książek.
W związku z uroczystością nadania szkole imienia Tadeusza Boya Żeleńskiego, zorganizowano wystawę o życiu i twórczości autora.
1974
Dyrekcja szkoły przydzieliła pomieszczenie na czytelnię, 27.XI. odbyło się uroczyste otwarcie połączone z przygotowanym na tą okoliczność apelem i wystawką. Do czytelni został przeniesiony księgozbiór podręczny oraz czasopisma dla nauczycieli i dzieci. Nowością są dyżury w bibliotece pełnione w czasie przerw przez łączników klasowych.
Udział w konkursie na Najlepszą Bibliotekę – pracownię ogólno-dydaktyczną szkoły, w którym otrzymaliśmy wyróżnienie (dyplom).
1979
Dwa bardzo miłe spotkania:
- z wnuczką Henryka Sienkiewicza p. Marią Korniłowicz
- z pisarzem Stanisławem Pagaczewskim
Wprowadzono zwyczaj uroczystego przyjęcia do biblioteki uczniów klas II.
1983/84
Wprowadzono odznakę dobrego czytelnika za udział w konkursie czytelniczym książek popularnonaukowych.
W związku z 40-leciem PRL zorganizowano konkurs pt. „Kraków w 40-leciu.” Po konkursie został trwały ślad w postaci albumów, które wykorzystywane są na lekcjach historii i języka polskiego.
W roku 1984 założono Kronikę Biblioteki.
1985/86
Uroczystość 20-lecie szkoły i biblioteki.
1987/88
Księgozbiór liczy ok. 11 000 woluminów.
W tym roku biblioteka podjęła zadanie wykonania przez młodzież ekslibrisu. W związku z tym 8.X. zorganizowano apel dla młodzieży klas V-VIII, na którym ogłoszono konkurs. Rozstrzygnięto go 25.II.1988 r.,
I miejsce zdobył uczeń klasy VII a - z jego projektu wykonana została pieczątka ekslibrisu.

1988/89
Po I semestrze dyrekcja szkoły zgłosiła bibliotekę do konkursu na najlepszą bibliotekę szkolną w dzielnicy Krowodrza. W marcu odbyła się w bibliotece szczególna wizytacja po której otrzymaliśmy ocenę wyróżniającą.
13 kwietnia 1989 w Domu Kultury przy ul. Reymonta konkurs został podsumowany. Z rąk inspektora oświaty mgr Z. Kusztala otrzymaliśmy dyplom.
2005
Czterdziestolecie szkoły i biblioteki. W trakcie uroczystości przedstawiono pokaz slajdów dotyczący historii biblioteki przygotowany na podstawie kroniki biblioteki.
2006
W styczniu bibliotekę przejęła pani Urszula Guzikowska. Wcześniej pracowała w naszej szkole jako pedagog szkolny (od 1991). Dokonała wiele zmian w jej wystroju. Zmieniła ustawienie regałów, przeniosła część regałów do czytelni i przeniosła tam księgozbiór, z którego uczniowie już nie korzystali (przeznaczony wcześniej dla uczniów klas VII i VIII) oraz księgozbiór dla nauczycieli – metodyka, literatura dla dorosłych.
W ten sposób w pomieszczeniu bibliotecznym umożliwiono swobodny dostęp do półek z książkami dla uczniów.
Wygospodarowano także w bibliotece kącik czytelniczy.
Nowością w bibliotece był komputer. Od tej chwili statystyka wypożyczeń prowadzona jest komputerowo.

2007/2008
To czas rewolucyjnych zmian. Na początku roku szkolnego został przeprowadzony remont – i od listopada biblioteka i czytelnia znajdują się w jednym, trzykrotnie większym niż poprzednie pomieszczeniu, Uczniowie mogą korzystać z czytelni na 16 miejsc w godzinach otwarcia biblioteki. Szkolne konkursy czytelnicze i lekcje biblioteczne odbywają się w szkolnej bibliotece.
W tym roku uczniowie po raz pierwszy wzięli udział w Małopolskim konkursie pięknego czytania organizowanym przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. Uczniowie, którzy przeszli do etapu międzyszkolnego wzięli udział w koncercie „Asy czytelnictwa” w Kopalni Soli w Wieliczce. Zobacz zdjęcia.
Po raz pierwszy czytelnikami biblioteki stają się uczniowie klas pierwszych. Zwyczaj uroczystego przyjmowania w poczet czytelników odbywa się na początku II semestru.
W kwietniu z okazji Międzynarodowego Dnia Książki została ogłoszona akcja „Podaruj książkę szkolnej bibliotece.” Efektem akcji było zwiększenie księgozbioru szkolnej biblioteki o 250 nowych, pięknych książek.
2008/2009
W październiku ogłoszono konkurs na ekslibris szkolnej biblioteki. Poprzedni ekslibris powstał dokładnie 20 lat temu. Do konkursu zaproszono uczniów klas IV,V i VI. Wyniki zostały ogłoszone 23 kwietnia 2009 w Międzynarodowym Dniu Książki. Wygrał projekt ekslibrisu wykonany przez uczennice klasy V a Agatę Korzeniowską (zobacz)
Kwiecień 2009 uruchomiona została internetowa strona naszej biblioteki - stworzyła ją i aktualizuje pani Urszula Guzikowska. Od tego momentu wszystko co dzieje się w bibliotece można śledzić na bieżąco na stronie.

do góry

Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery